Меню
Асоціація постачальників енергоресурсів
Ми представляємо інтереси ліцензіатів із постачання природного газу та електроенергії з різних регіонів України
Про нас
Громадська організація «Асоціація постачальників енергоресурсів» представляє інтереси компаній, що поділяють єдине бачення щодо розбудови конкурентного ринку природного газу та електроенергії в Україні.

Асоціація захищає інтереси своїх членів у взаємовідносинах з органами державної влади. Організація також провадить просвітницьку діяльність та інформує засоби масової інформації щодо змін на ринках природного газу й електроенергії. Асоціація допомогає споживачам краще орієнтуватися у профільній сфері та користуватися всіма перевагами, які надають постачальники ресурсів.

Однією з ключових проблем ринків природного газу й електроенергії є низький рівень розрахунків населення за житлово-комунальні послуги. Ми твердо віримо, що для її вирішення необхідно привчати споживача свідомо ставитись до використання енергоресурсів. Це дозволить переконати наших клієнтів у необхідності раціонального споживання та своєчасної оплати використаних ресурсів.
Стратегічні цілі
Міжнародне
співробітництво
Забезпечення взаємовигідного партнерства на ринках природного газу та електроенергії України та світу.
Раціональне природокористування
Диверсифікація джерел забезпечення енергоресурсами українських споживачів.
Законотворчість
Розробка галузевої нормативної та правової бази щодо ринків природного газу та електроенергії.
Правозахист
Відстоювання законних інтересів членів Асоціації на усіх рівнях.
Розвиток ринків
Сприяння конкуренції, прозорості та вільному входу на ринки енергоресурсів нових учасників.
Завдання асоціації
Розробка та реалізація нових проектів та програм щодо удосконалення ринків природного газу та електроенергії.
Взаємодія з національними та іноземними урядовими й неурядовими організаціями.
Забезпечення всебічної підтримки діяльності та сприяння обміну досвідом між членами Асоціації.
Імплементація вимог Третього енергопакету відповідно до Плану заходів з реалізації першого етапу впровадження Енергетичної стратегії України до 2035 року.
Організація та проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій, зустрічей та інших інформаційно-освітніх заходів.
Здійснення представництва та захисту законних професійних та інших спільних інтересів учасників Асоціації в органах центральної та місцевої влади, інших державних і недержавних установах та організаціях.
Ключові реформи
Стратегічні цілі
Виведення населення на ринкове ціноутворення
На ринку електроенергії
Підвищення обсягів атомної генерації в загальній кількості виробництва
Модернізація блоків, переведенням їх на альтернативні паливні елементи від інших держав та внутрішніх монополій
Теплова енергетика
Приватизація державних ТЕЦ, ТЕС
Програма інтеграції шахтарів
Модернізація ТЕЦ, ТЕС на використання більш екологічного енергоресурсу
Гідроенергетика
Виведення гідрогенерації з процесу компенсації «зеленого тарифу»
Модернізація існуючих ГЕС в ГАЕС
Будівництво додаткових/введення в експлуатацію блоків на існуючих ГЕС
Відновлювальна енергетика
Введення плати за балансування
Скасування стимулювання будівництва нових об'єктів «зеленої» енергетики
Розвиток системи накопичення
Єдина енергосистема з ЄС для можливості експорту
Надійна і розвинена інфраструктура
Економічно обґрунтовані та справедливі тарифи
На ринку природного газу
Запровадження програми оптимізації ГТС, ГРМ, ефективне використання потужностей
Запровадження програми модернізації та зеленого тарифу для підприємств ТКЕ
Незалежні ринкові інститути
Високоліквідні біржі та хаби
Гарантовані торгові операції банківськими установами
Єдиний незалежний оператор ринку природного газу та електроенергії
Ринкові ціни для споживачів
Запровадження ринкових цін на газ для всіх категорій споживачів
Прозора процедура зміни постачальника газу
Визначення гарантованого постачальника або постачальника «останньої надії»
Рівний доступ до ресурсу
Ліквідація монополії групи Нафтогаз
Точки входу/виходу та віртуальний реверс
Розвиток системи накопичення
Удосконалений механізм надання державної допомоги
Кредитування державою під невеликий відсоток для оплати боргів за договорами реструктуризації
Скасування «сплячих» ліцензій
Виведення підземних сховищ газу на окремого незалежного оператора
Часткова приватизація
Учасники асоціації
‎• Вінницягаз Збут
‎• Волиньгаз Збут
‎• Дніпропетровьскгаз Збут
‎• Житомиргаз Збут
‎• Закарпатгаз Збут
‎• Запоріжгаз Збут
‎‎• Уманьгаз Збут
‎‎• Полтавагаз
‎• Івано-Франківськгаз Збут
‎• Київоблгаз Збут
‎• Львівгаз Збут
Миколаївгаз Збут
‎• Рівнегаз Збут
Сумигаз Збут
Тернопільоблгаз
Черкасигаз Збут
‎• Харківгаз Збут
‎• Хмельницькгаз Збут
‎• Чернігівгаз Збут
‎• Чернівцігаз Збут
‎• ЄГАЗ
‎• Торговий дім «Лубнигаз»
‎• ЕКОТЕХНОІНВЕСТ
Скела Терциум

Прес-центр
Заходи
Регулювання
Природний газ
Законодавчі акти
Закон України «Про ринок природного газу»
Закон України «Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів»
Закон України «Про нафту і газ» від 12.07.2001 р. № 2665-ІІІ
Закон України «Про альтернативні види палива»
Закон України «Про альтернативні джерела енергії»
Закон України «Про трубопровідний транспорт»
Закон України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ
Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.1998 р. № 113/98-ВР
Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-XII
Нормативні акти
Постанова Кабінету Міністрів України № 867 від 19 жовтня 2018 р. "Про затвердження положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу"
Постанова КМУ № 63 від 30.01.2019 р. "Деякі питання споживання природного газу побутовими споживачами"
Постанова НКРЕКП № 1156 від 21.09.2017 р. «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу»
Постанова НКРЕКП № 84 від 26.01.2017 р. «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо запровадження на ринку природного газу використання одиниць енергії»
Постанова НКРЕКП №2501 від 30.09.2015 "Про затвердження Типового договір постачання природного газу постачальником "останньої надії"
Електроенергія
Законодавчі акти
Закон України «Про електроенергетику» (575/97-вр, чинний, поточна редакція — втрата чинності крім окремих положень від 11.06.2017)
www.zakon5.rada.gov.ua/575/97
Закон України «Про природні монополії» (1682-14, чинний, поточна редакція від 11.06.2017)www.zakon3.rada.gov.ua/1682-14
Закон України «Про енергозбереження» (74/94-вр, чинний, поточна редакція від 09.05.2015) www.zakon3.rada.gov.ua/74/94
Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (1540-19, чинний, поточна редакція від 11.06.2017)
www.zakon2.rada.gov.ua/1540-19
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (1875-15, чинний, поточна редакція від 11.06.2017) www.zakon2.rada.gov.ua/1875-15
Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» (2480-17, чинний, поточна редакція від 09.12.2015) www.zakon4.rada.gov.ua/2480-17
Закон України «Про комерційний облік комунальних послуг» (№ 4901 від 06.07.2016; прийнято Верховною Радою України, направлено на підпис Президенту)
www.rada.gov.ua/?pf3511=59553
Законодавчі акти
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Кодексу системи передачі» від 14.03.2018 № 309 www.zakon.rada.gov.ua/v0309874-18
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Кодексу систем розподілу» від 14.03.2018 № 310
www.zakon.rada.gov.ua/v0310874-18
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії» від 14.03.2018 № 311 www.zakon.rada.gov.ua/v0311874-18
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку» від 14.03.2018 № 308www.zakon.rada.gov.ua/v0308874-18
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Правил ринку» від 14.03.2018 № 307
www.zakon.rada.gov.ua/v0307874-18
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» від 14.03.2018 № 312 www.zakon.rada.gov.ua/v0312874-18
Приєднатись
Консультування з питань законодавчих і нормативних вимог до постачальників природного газу і електроенергії
Учасники Асоціації користуються наступними перевагами:
Представлення інтересів постачальників природного газу і електроенергії у взаємовідносинах з органами державної влади
Обмін досвідом, інноваціями, технологічними рішеннями
Забезпечення медійного супроводу ключових подій
Якщо ви готові приєднатися, будь ласка, заповніть онлайн форму:
Натискаючи кнопку "Надіслати", Ви погоджуєтеся на обробку Ваших персональних даних та/або передачу їх третім особам для цілей, пов'язаних з її заповненням. Правила користування сайтом
Адреса
м. Київ, вул. Московська, 32/2
Телефон
+ 38 (067) 549-00-67
Пошта
ukraine.esa@gmail.com